เลือกหนังสืออย่างนักปราชญ์1439
เลือกหนังสืออย่างนักปราชญ์1439

ชมรมมิฟตาห์ ณ กรุงไคโร ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาใน
ตำราชาฟีอีย์
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ณ เบตอินโดนีเซีย ร๊อบอะห์ WISMA HOSTEL

english arabic dic

https://drive.google.com/file/d/1ZQ4eKnGhdGHyaMt_Sd1onf-t75OPuInB/view?usp=sharingrough guide

https://drive.google.com/drive/folders/1WzYiva4rTXuwbwLu14qSckgMeoGXhT21?usp=sharingkallimni arabi

https://drive.google.com/drive/folders/1YoN5-cWzg1gmWZBIifC9GflOhD9ESoTF?usp=sharing

   หนังสือเล่มนี้ออกแบบตามหลักสูตร ACTEL ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

   เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเน้นในเรื่องของการฟังและการพูด โดยเนื้อหานั้นถูกนำมาจาก วิถีชีวิตและเหตุการณ์ประจำวัน และภาษาที่ใช้จริง

   หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับ CD  ซึ่งประกอบไปด้วยบทสนทนา และแบบฝึกหัดในแต่ละบท

   โดยเริ่มต้นจากบทสนทนาเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ( การถามเส้นทาง, การจับจ่ายซื้อของ) ไปจนถึงบทสนทนาขั้นสูง ( การวางแผนอนาคต , กิจกรรมอดิเรก)


Kallimni Arabi Bishweesh

https://drive.google.com/drive/folders/14Icn6-0AMJt9goaRBfV5JFo7p1daM5Nh?usp=sharing
lughatuna 3

https://drive.google.com/drive/folders/198CGkr68n4xjZG2D5RXSzEFoZ4jXOUIx?usp=sharing


   มาตรฐานภาษาอราบิกสมัยใหม่

   MSA คือภาษาเชิงอักษรศาสตร์ สมัยใหม่ที่ ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหนังสือ สื่อ และการสื่อสารแบบเป็นทางการ

   โดยเน้นในเรื่องของการเขียนและการสนทนาอย่างเป็นทางการ


   โดยที่เนื้อหาในหนังสือเล่มถูกพัฒนามาจาก บริบทในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

No comments:

Post a Comment